Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

07.06.2019 12:43

     Vážení absolventi  bakalárskeho štúdia v študijných programoch Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, ktorí ste vykonali štátne skúšky v mesiacoch máj a jún 2019, oznamujeme Vám, že od 8.7.2019 si môžete na Opens internal link in current windowŠtudijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu). 
     Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu totožnosti. V prípade, že si neprevezmete doklady osobne, Vaše doklady vydáme inej osobe len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

 

Upozorňujeme Vás na zmenu sídla fakulty !!!

Študentská 1, 911 50 Trenčín – budova B (budova, v ktorej je aula)

Študijné oddelenie – 3. poschodie

 

Úradné hodiny v období od 8.7.2019 do 31.8.2019:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 10.00 hod.
Streda: 8.00 – 10.00 hod. a 13.00 – 14.00 hod.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30