Zdravotnícke listy sú súčasťou medzinárodnej Open Access databázy DOAJ

03.06.2019

Vedecký časopis Fakulty zdravotníctva Zdravotnícke listy je súčasťou medzinárodnej Open Access databázy DOAJ.

V uplynulom období sa náš vedecký časopis podrobil preskúmaniu aj v tejto medzinárodnej databáze a dnes prišlo kladné stanovisko – PRIJÍMAME

https://doaj.org/ - „DOAJ (Directory of Open Access Journals) indexuje a poskytuje prístup k vysokokvalitným, otvoreným a recenzovaným časopisom. DOAJ je nezávislý.“

 

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na živote nášho časopisu.

Viac informácií nájdete www.zl.tnuni.sk

 
Návrat na aktuality