Nový magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo

10.07.2019

Vážení uchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníctva TnUAD,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Fakulta zdravotníctva má akreditovaný nový magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo v dennej a externej forme štúdia.

Termín podávania prihlášok pre akademický rok 2019/2020: 13 september 2019

Viac informácií nájdete: Opens internal link in current windowPrijímacie konanie Verejné zdravotníctvo II.stupeň
Návrat na aktuality