Zhromaždenie Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

21.05.2019

 

                                                                           PREDSEDA

                                                                       Akademického senátu Fakulty zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

 v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana

Fakulty zdravotníctva TnUAD

 zhromaždenie Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

dňa 24. mája 2019 o 10:00 hod., v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD,

ul. Novomeského 11, Trenčín, v  bloku E, miestnosť č. 208

 za účelom predstavenia kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD.

 

    RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

                                                                                          predseda AS FZ TnUAD
Návrat na aktuality