2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2019/2020

13.05.2019

Termín podania prihlášky: 22. júl 2019

Termín prijímacieho konania: 22. august 2019

 Študijné odbory:

  • Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma;
  • Ošetrovateľstvo II. stupeň denná forma;
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;
  • Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;
  • Fyzioterapia I. stupeň externá forma
  • Fyzioterapia II. stupeň denná/externá forma

 

Viac informácií nájdete v sekcii: Prijímacie konanie 
Návrat na aktuality