Vedecká konferencia 11. Trenčiansky ošetrovateľský deň

11.04.2019 11:03

Dňa 10. apríla 2019 sa konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. vedecká konferencia 11. Trenčiansky ošetrovateľský deň. Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne.

V troch blokoch odznelo 18 zaujímavých príspevkov odrážajúcich širokú problematiku zdravotníckej praxe, počnúc eticko-psychologickými aspektami po klinické problémy rôzneho druhu. Autormi príspevkov boli oslovení absolventi FZ TnUAD, ktorým bola ponúknutá možnosť prezentovať výsledky svojich záverečných prác. Program významne obohatili oslovení odborníci z praxe a akademickí pracovníci.

Konferencie sa zúčastnilo 180 účastníkov – sestier, lekárov, akademických pracovníkov a študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD. Skladba účastníkov konferencie aj tento rok potvrdila, že Trenčiansky ošetrovateľský deň je už tradične očakávanou udalosťou medzi sestrami. Dúfame, že účastníkov vybrané príspevky oslovili a ponúkli im motiváciu a inšpiráciu do ďalšej práce.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03
04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31