Jesenný termín odovzdania rigoróznej práce – 2022

04.10.2022

pre uchádzačov v rigoróznom konaní v odbore Ošetrovateľstvo a v odbore Zdravotnícke vedy – Fyzioterapia

Miesto: Fakulta zdravotníctva  TnUAD v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín

 Termín:

-          26.10.2022          Čas:  12,30 – 14,00 hod.

-          2.11.2022           Čas:  12,30 – 14,00 hod.

 

Odovzdať: 

  • 1 pevnú väzbu
  • 1 x  CD – práca na CD nosiči v PDF formáte,
  • 2 x  posudok vedúceho rigoróznej práce (ak bol vedúci rigoróznej práce schválený),
  • potvrdenie o vystúpení na odbornom alebo vedeckom podujatí (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD)
  • výsledok publikačnej činnosti (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD).

 

Prácu musí uchádzač priniesť aj na externom pamäťovom médiu (USB, CD, ...) vo formáte MS Word  - z dôvodu vloženia do EZP s PhDr. P. Grabczakom, PhD.  (termín viď. vyššie).

Po vložení práce do EZP je potrebné odovzdať práce a požadované doklady p. Kučíkovej, budova B, 3. poschodie, č. miestnosti B 415.  

Súčasťou rigoróznej práce je zadanie rigoróznej práce. Zadanie Vám na Vaše požiadanie zašle mailom p. Kučíková – ludmila.kucikova@tnuni.sk.

V žiadosti uveďte:

-          presný schválený názov rigoróznej práce v slovenskom jazyku

-          presný schválený názov rigoróznej práce v anglickom jazyku

-          príp. presný schválený názov rigoróznej práce v českom jazyku (ak Vám bolo na základe žiadosti povolené písať rigoróznu prácu v inom ako slovenskom jazyku)

-          kľúčové slová v slovenskom jazyku

-          kľúčové slová v anglickom jazyku

-          príp. kľúčové slová v českom jazyku

-          príp. meno vedúceho rigoróznej práce – ak bol vedúci rigoróznej práce schválený.
Návrat na aktuality