Jarný termín odovzdania rigoróznej práce – 2023

23.02.2023

Miesto: Fakulta zdravotníctva  TnUAD v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín

 Termín:

 • 27.4.2023           Čas:  12,30 – 14,00 hod.
 • 28.4.2023           Čas:  12,30 – 14,00 hod. 

Odovzdať: 

 • 1 pevnú väzbu,
 • 2 x  posudok vedúceho rigoróznej práce (ak bol vedúci rigoróznej práce schválený),
 • potvrdenie o vystúpení na odbornom alebo vedeckom podujatí (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD)
 • výsledok publikačnej činnosti (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD).

 

Prácu musí uchádzač priniesť aj na externom pamäťovom médiu (USB, CD, ...) vo formáte MS Word  - z dôvodu vloženia do EZP s PhDr. P. Grabczakom, PhD.  (termín viď. vyššie).

Po vložení práce do EZP je potrebné odovzdať práce a požadované doklady p. Kučíkovej, budova B, 3. poschodie, č. miestnosti B 415.  

Súčasťou rigoróznej práce je zadanie rigoróznej práce. Zadanie Vám na Vaše požiadanie zašle mailom p. Kučíková – ludmila.kucikova@tnuni.sk.

V žiadosti uveďte:

 • presný schválený názov rigoróznej práce v slovenskom jazyku
 • presný schválený názov rigoróznej práce v anglickom jazyku
 • príp. presný schválený názov rigoróznej práce v českom jazyku (ak Vám bolo na základe žiadosti povolené písať rigoróznu prácu v inom ako slovenskom jazyku)
 • kľúčové slová v slovenskom jazyku
 • kľúčové slová v anglickom jazyku
 • príp. kľúčové slová v českom jazyku
 • príp. meno vedúceho rigoróznej práce – ak bol vedúci rigoróznej práce schválený.Návrat na aktuality