Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

05.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD

PhDr. Iveta Matišaková PhD.

 vyhlasuje

 

Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2019/2020

 

v následných sekciách:

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 

Termín odovzdania prihlášky: 10.03.2020

Termín odovzdania práce ŠVOČ: 22.04.2020

Termín fakultného kola ŠVOČ: 06.05.2020


Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: Opens window for sending emailMgr. Michaela Bobkowska, PhD.

Viac informácií nájdete Opens internal link in current windowTU 

 
Návrat na aktuality