Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

02.07.2020

Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra sa budú konať dňa 13.07.2020 o 8:30 hod. na Fakulte zdravotníctva.
Návrat na aktuality