Termíny výučby pre 1. a 2. ročník v magisterskom type štúdia, odbor Ošetrovateľstvo

24.08.2018

Vážení študenti,

dávame na vedomie termíny výučby pre 1. a 2. ročník v magisterskom type štúdia, odbor Ošetrovateľstvo
Návrat na aktuality