2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva TnUAD

18.05.2018

Termín podania prihlášky: 20. júl 2018

Termín prijímacieho konania: 23. august 2018

 Študijné odbory:

  • Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma;
  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;
  • Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;
  • Fyzioterapia I. stupeň externá forma
  • Ošetrovateľstvo II. stupeň denná forma

 

Viac informácií nájdete v sekcii: Prijímacie konanie 
Návrat na aktuality