Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

17.05.2018

Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra sa budú konať dňa 6.4.2018 o 8:30 hod. na Fakulte zdravotníctva.
Návrat na aktuality