Špecializačné štúdium na FZ TnUAD v akademickom roku 2018/2019

15.06.2018

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvára v akademickom roku 2018/2019 akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra:

-          v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

Termín podania žiadosti na zaradenie do špecializačného štúdia: do 30. júna 2018

 

Viac informácií nájdete v sekcii Informácie pre uchádzačov → Opens internal link in current windowŠpecializačné štúdium
Návrat na aktuality