Keď sa čas stane dôležitým ...

14.12.2016

Dňa 1.12.2016 sa konala na Fakulte zdravotníctva pre študentov 3. ročníka  bakalárskeho štúdia  ošetrovateľstva prednáška na tému Keď sa čas stane dôležitým …   Študentom prednášala sestra pracujúca na Ústave hematologie a krevní transfuze (UKHT) v Prahe, Martina Porubčanová, ktorá túto aktivitu realizuje dobrovoľne v duchu posolstva dôstojnosti, ľudskosti a pokory.   

Prednáška bola zameraná na sprevádzanie zomierajúceho pacienta v zdravotníckom zariadení. Prednášajúca priblížila študentom pútavo a zároveň nenásilne problematiku zomierania a smrti prostredníctvom skutočných príbehov. Pacienti sa tak stávajú zároveň učiteľmi, ich príbehy vedú k zamysleniu a potrebe vniesť ľudskosť a empatiu do starostlivosti o zomierajúcich.
Návrat na aktuality