Mikuláš vo FN Trenčín!

12.12.2016

Študentky 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva Elena Králiková a Anna Kušnieriková sa pripravili mikulášske medovníčky pre pacientov Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Pozornosť zamerali na kliniku pediatrie a neonatológie, onkologické oddelenie a oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých. Pacienti mali z takto prejavenej pozornosti veľkú radosť. Ocenili najmä to, že Mikuláš na nich nezabudol ani počas choroby v priestoroch nemocnice. Nápad ocenili nielen pacienti, ale aj službukonajúci lekári a sestry.
Návrat na aktuality