Rektorské voľno

11.11.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje rektorské voľno pre študentov a zamestnancov TnUAD na piatok 18. 11. 2016.
Návrat na aktuality