Voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

07.11.2016

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

 v y h l a s u j e

voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

podľa schváleného

harmonogramu prípravy a vykonania volieb do ŠRVŠ.

 

 

viac nájdete v prílohe:
Návrat na aktuality