Slávnostná imatrikulácia

07.11.2016

Oznamujeme študentom

prvých ročníkov denného bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva

(Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo),

že dňa 22. novembra 2016 o 14.00 hod.

sa v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

uskutoční

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA.

Nácvik slávnostnej imatrikulácie sa uskutoční 22. novembra 2016 (v deň konania imatrikulácie) o 12,30 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1.

Študenti prvých ročníkov sa zúčastnia slávnostnej imatrikulácie v spoločenskom oblečení.

Študenti budú v čase konania nácviku a slávnostnej imatrikulácie ospravedlnení z výučby.
Návrat na aktuality