Kognitívny tréning seniorov v zariadení sociálnych služieb Seniorville v Trenčíne

26.10.2016

Dňa 24.10.2016 študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo pod vedením PhDr. Nikolety Poliakovej, PhD. a Mgr. Michaely Dingovej, PhD. z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva navštívili zariadenie sociálnych služieb Seniorville v Trenčíne za účelom realizácie kognitívnych cvičení u klientov zariadenia. Kognitívny tréning je modifikovaný tréning pamäti, ktorý sa zameriava na kognitívne funkcie ako také, teda okrem pamäti aj na myslenie, pozornosť, úsudok, reč a podobne. Jeho cieľom je udržanie poznávacích schopností a realizuje sa formou cvičení tak, aby nepôsobil na seniorov ako preverovanie ich pamäťových schopností. Cvičenia by mali byť zamerané na podporu dlhodobej pamäti, ktorá býva u týchto ľudí relatívne dlho zachovaná.

Stretnutie študentiek a klientov zariadenia sa odohralo v príjemnej atmosfére. Študentky pristupovali k zadanej úlohe veľmi tvorivo. Mali pre klientov pripravené rôzne varianty kognitívnych cvičení – hru na „mačku vo vreci“, dopĺňanie slov v ľudových piesňach, dopĺňanie prísloví, porekadiel, prirovnaní, lúštenie maxikrížovky. Zavŕšením aktivít bola spoločná tvorba stromu symbolizujúceho jeseň a toto spoločné stretnutie. Klienti sa vďaka cieleným aktivitám zapájali do činnosti, boli stimulovaní kognitívne, auditívne, vizuálne  a zároveň motoricky. Veríme, že stretnutie splnilo svoj účel, spríjemnilo deň klientom zariadenia a umožnilo študentkám spoznať a aplikovať prvky kognitívneho tréningu v ošetrovateľskej starostlivosti.
Návrat na aktuality