Stravovanie vo FN Trenčín

24.10.2016

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na základe zmluvného vzťahu majú študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne  možnosť  stravovania vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Po zavedení elektronického stravovacieho systému, stravovanie pre študentov a zamestnancov je poskytované tzv. kreditným spôsobom.

     Cena jedla hradená stravníkmi bude hradená z hotovostných vkladov, tzv. kreditov. Kredity si môžu stravníci formou hotovosti vkladať na svoje účty u pani Marty Masárovej, Fakultná nemocnica Trenčín, budova č. 28, 1. poschodie.

      Cena stravného lístka je 3,00 EUR, z toho:

·       študent platí 2,00 EUR,

·       zamestnanec platí 0,90 EUR,

zostávajúca cena stravného lístka je hradená z iných zdrojov.

 Trenčín, 24.10.2016

 Ing. Terézia Čögleyová

tajomníčka FZ TnUAD – 032/7400601
Návrat na aktuality