Listina kandidátov v doplňujúcich voľbách na zástupcov zamestnaneckej časti Akademickej obce FZ TnUAD do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

18.10.2016Návrat na aktuality