Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie©

18.10.2016

Na pôde Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne sa konal v dňoch 8-9. septembra 2016  Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie©.

Kurz bol organizovaný Institutom Bazální stimulace© v spolupráci s Fakultou zdravotníctva TnUAD v Trenčíne. Lektorom kurzu bola PhDr. Karolína Friedlová.

Cieľom akreditovaného kurzu bolo rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností získaných v základnom kurze so zameraním na prácu s autobiografickými prvkami pri stimulácii vnímania, pohybu a komunikačných schopností.

Kurzu sa zúčastnili aj  pedagogickí zamestnanci Fakulty zdravotníctva: Mgr. Miroslav Černický, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD., PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
Návrat na aktuality