Informačný deň o programe Erasmus+

17.10.2016

POZVÁNKA

na informačný deň

 

Zahraničné mobility študentov v rámci programu Erasmus+

 

 

Pre študijné odbory:  Fyzioterapia a LVMZ

Kedy:      20.10.2016 o 12:00 hod.

Kde:       miestnosť č. 208 (Juh), Fakulta zdravotníctva TnUAD

 

Pre študijné odbory:  Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo

Kedy:      27.10.2016 o 12:00 hod.

Kde:       miestnosť č. 105 (Juh), Fakulta zdravotníctva TnUAD

 

 Príďte sa informovať o možnosti štúdia alebo praktickej stáže v zahraničí s grantom zo zdrojov Európskej komisie.
Návrat na aktuality