Doplňujúce voľby zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce FZ TnUAD do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD

04.10.2016Návrat na aktuality