Oznam pre študentov 1. ročníka FZ TnUAD v Trenčíne

19.09.2016

Vážení študenti,

 

dovoľujem si Vám oznámiť pokyny pre platbu za zdravotnícky odev:

 

 

Počet ks

Cena

v EUR

Tričko

2 (á 7,50)

15,00 

Nohavice

1

17,00 

Mikina

1

18,00 

K úhrade

 

50,00 

 

 

Poplatok za zdravotnícky odev vo výške 50,00 EUR (slovom: päťdesiat EUR) je potrebné uhradiť do 28.09.2016:

Číslo účtu - IBAN:

SK13 8180 0000 0070 0006 5375

 

Názov banky:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  Bratislava

BIC (SWIFT KÓD): SPSRSKBA

 

Variabilný symbol:

10903

 

Názov účtu prijímateľa:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

 911 50  Trenčín

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta a študijný program.

 

Ing. Terézia Čögleyová

tajomníčka FZ TnUAD v Trenčíne

Tel.: 032/74 00 601

terezia.cogleyova@tnuni.sk
Návrat na aktuality