Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne disponuje rovnakou najmodernejšou technológiou, akou liečia aj Cristiana Ronalda

01.08.2016

Známy futbalista a reprezentant Cristiano Ronaldo sa po zranení vo finálovom zápase na EURO 2016 podľa medializovaných informácií podrobuje liečbe hyperbarickou oxygenoterapiou.

Rovnakú technológiu má k dispozícii aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v podobe moderného Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu, ktoré vzniklo v spolupráci univerzity s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne a bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie výskumných a vedeckých činností. Nové prístrojové vybavenie tvoria diagnostické prístroje aj na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu. 

Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, prínosom pracoviska je nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto nové vedecké poznatky využiť následne v liečbe pacientov. Centrum hyperbarickej oxygenoterapie je  špičkovým výskumným pracoviskom univerzity.

Hyperbarická oxygenoterapia je modernou metódou v liečbe mnohých ochorení. Poskytuje možnosť liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia, špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po cievnej mozgovej príhode. 
Návrat na aktuality