Hodnotenie kvality študijných programov

31.03.2023

Vážení študenti

 

V súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o hodnotenie predmetov za letný semester akademického roka 2022/2023.

Hodnotenie predmetov nájdete v AIS v sekcii Dotazníky.

Hodnotiť môžete všetky predmety, ktoré ste mali zapísané v zápisnom liste za letný semester.

Hodnotenia predmetov sú anonymné a môžete ich zrealizovať do konca letného semestra čiže do 31.08.2023.

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne,

výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.

 

 

S pozdravom Vaši pedagógovia
Návrat na aktuality