Hodnotenie kvality študijných programov

03.06.2024

Vážení študenti

 

V súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o hodnotenie predmetov za letný semester akademického roka 2023/2024.

Hodnotenie predmetov nájdete v AIS v sekcii Dotazníky.

Hodnotiť môžete všetky predmety, ktoré ste mali zapísané v zápisnom liste za letný semester.

Hodnotenia predmetov sú anonymné a môžete ich zrealizovať do  31.08.2024.

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne,

výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.

 

 

S pozdravom Vaši pedagógovia
Návrat na aktuality