Hodnotenie kvality študijných programov

08.12.2022

Vážení študenti

 

V súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o hodnotenie predmetov za zimný semester akademického roka 2022/2023.

Hodnotenie predmetov nájdete v AIS v sekcii Dotazníky.

Hodnotiť môžete všetky predmety, ktoré ste mali zapísané v zápisnom liste za zimný semester.

Hodnotenia predmetov sú anonymné a môžete ich zrealizovať do konca zimného semestra čiže do 11.02.2022.

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne,

výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.

 

 

S pozdravom Vaši pedagógovia
Návrat na aktuality