Promócie absolventov Fakulty zdravotníctva

06.07.2016

Úspešné ukončenie štúdia v bakalárskom a v magisterskom štúdiu  zavŕšili študenti  Fakulty zdravotníctva na slávnostných promóciách, ktoré sa uskutočnili dňa 30. júna 2016. 178 absolventov si prevzalo diplomy z rúk PhDr. Ivety Matišákovej, PhD., dekanky Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty zdravotníctva zúčastnili aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. Pán rektor vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov,  manželov, manželky a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia, a zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši  absolventi budú vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie umožňujúce absolventom obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce.
Návrat na aktuality