Harmonogram promócií na Fakulte zdravotníctva

14.06.2016

Slávnostné promócie absolventov  Fakulty zdravotníctva  TnUAD v Trenčíne sa uskutočnia dňa 30.6.2016 v Posádkovom klube Trenčín (ODA) na Hviezdoslavovej ul. 16.

 

Harmonogram promócií:

  • 9,30 hod. – bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia, bakalársky študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma štúdia
  • 12,30 hod. – bakalársky študijný program Fyzioterapia – denná a externá forma štúdia
  • 15,30 hod. – magisterský študijný program Ošetrovateľstvo – denná a externá forma štúdiaNávrat na aktuality