Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

26.05.2016

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Biele srdce ako celosvetový symbol oficiálne zvolili v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca má predstavovať humánnosť a belosť zase "prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná".

Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SR v troch kategóriách („sestra/pôrodná asistentka – pedagóg“, „sestra/pôrodná asistentka – manažér“ a „sestra/pôrodná asistentka v praxi“), a to na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.

Na regionálnej úrovni dňa 19. mája 2016 od Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzali PhDr. Iveta Matišáková, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva, a PhDr. Mariana Mišinová, PhD., odborná asistentka z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

V minulosti boli na regionálnej úrovni ocenené aj PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a PhDr. Darina Šimovcová, PhD. z Fakulty zdravotníctva TnUAD.
Návrat na aktuality