Zapisnica z doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD do AS FZ TnUAD

20.05.2016Návrat na aktuality