Fakulta zdravotníctva má nové vedenie

07.09.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníctva PhDr. Ivete Matišákovej, PhD. na prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 6. septembra 2015.

Rektor vo svojom príhovore poďakoval dekanovi Fakulty zdravotníctva doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., ktorý bol na čele inštitúcie od budovania Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, počas jeho transformácie na Fakultu zdravotníctva a výrazne prispel k jej doterajším úspechom doma i v zahraničí.

„Ďakujem Vám pán dekan Bielik za Vaše doterajšie pôsobenie na Fakulte zdravotníctva. Verím, že fakulta sa bude rozvíjať správnym smerom aj pod vedením novej pani dekanky, aby sme aj naďalej pripravovali kvalitných absolventov a získavali ďalšie ocenenia a úspechy v oblasti vedy a výskumu.“, spomenul rektor vo svojom príhovore pri odovzdávaní dekrétu novej dekanke.
Návrat na aktuality