Záverečné stretnutie študentov špecializačného štúdia v odbore chirurgia

20.08.2015

Dňa 3. 9. 2015 sa uskutoční záverečné stretnutie študentov špecializačného štúdia v odbore chirurgia. Podrobné informácie boli študentom zaslané ročníkovou vedúcou PhDr. M. Mišinovou, PhD.
Návrat na aktuality