Hodnotenie kvality študijných programov

02.06.2015

Vážení študenti 1, 2. ročníka a absolventi 3. ročníkov 1. stupňa, a 1. ročníka a absolventi 2. ročníka 2. stupňa

 v súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o hodnotenie predmetov za letný semester akademického roka 2014/2015.

Hodnotenie predmetov nájdete v AIS v sekcii Administratívny systém.

Manuál na vyplnenie dotazníka nájdete v sekcii Manuály s názvom: Dotazník.

Hodnotenia predmetov sa uskutočni v dňoch 02.06. – 31.08.2015

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne, výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.

Všetkým absolventom FZ gratulujeme k obhajobe záverečnej práce a absolvovaniu štátnych skúšok a prosíme o zapojenie sa v hodnotení predmetov (AIS bude pre Vás dostupný do 31.08.2015)

S pozdravom Vaši pedagógovia
Návrat na aktuality