Promócie na Fakulte zdravotníctva

29.05.2015

Promócie na Fakulte zdravotníctva sa uskutočnia dňa: 2. júla 2015

Miesto promócií: Kultúrne a metodické centrum ozbrojených síl SR v Trenčíne, Hviezdoslavova ul., (Dom armády)

Prosíme študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostnej promócie, aby sa písomne alebo telefonicky odhlásili u pani Ing. Renáty Vlčkovej (č. t. 032/74 00 610, renata.vlckova@tnuni.sk do 15. júna 2015 (vrátane).

Prosíme študentov, aby pristupovali k termínom promócií zodpovedne a včas sa v prípade neúčasti odhlásili, lebo na základe týchto údajov bude urobený presný časový harmonogram promócií.
Návrat na aktuality