Zverejnenie výsledkov volieb zástupcov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce FZ do Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne na nové funkčné obdobie

15.05.2015Návrat na aktuality