MAMMO TREN-D´ 2015

07.05.2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Českou rádiologickou spoločnosťou a Bulharskou rádiologickou spoločnosťou organizuje „ MAMMO TREN-D´ 2015 “. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. v dňa 19. júna 2015 v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Návrat na aktuality