Zverejnenie životopisov a programových vyhlásení kandidátov na dekana FZ TnUAD na webovom sídle FZ TnUAD

07.05.2015Návrat na aktuality