Ubytovanie na internátoch na akad. rok 2015/2016.

05.05.2015

Upozorňujeme študentov ktorí budú pokračovať v štúdiu na našej univerzite v akad. r. 2015/2016 a majú záujem o ubytovanie na internátoch, že si musia v mesiaci máj 2015 podať cez AIS nanovo žiadosť o ubytovanie. Aktualizované informácie nájdete na webovej stránke univerzity tnuni.sk, sekcia Študenti – Ubytovanie.

Termín na podanie žiadosti: do 08.06.2015.

V Trenčíne 01.05.2015 - referát sociálnej starostlivosti o študentov.
Návrat na aktuality