Listiny kandidátov na zástupcov zamestnaneckej časti Akademickej obce FZ TnUAD a študentskej časti Akademickej obce FZ TnUAD do volieb do Akademického senátu FZ TnUAD na nové funkčné obdobie

04.05.2015Návrat na aktuality