Pohyb a zdravie XII

20.04.2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Pohyb a zdravie XII“.. Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, Csc. V dňoch 10. – 11. septembra 2015 v Trenčíne. Prezentované budú vedecké práce v 4 sekciách: Pohybová aktivita a zdravý životný štýl, Šport a športový tréning, Fyzioterapia, rehabilitácia a regenerácia a Pohyb, hudba a zdravie.

Viac info v prílohe:
Návrat na aktuality