Základný kurz Bazálnej stimulácie®

05.03.2015

Dátum kurzu:

16. 06. - 18. 06. 2015

Miesto konania kurzu:

Fakulta zdravotníctva TnUAD  v Trenčíne

Dĺžka trvania:

3 dni

Lektor:

PhDr. Karolína Friedlová

Cena 154 €.

Účastníci dostanú  autorské skriptá.

Registrovaní členovia v  SKSaPA (18 kreditov).

 

Bližšie informácie o kurze spolu s prihláškami sú na e-mailové adrese :

institut@bazalni-stimulace.cz

na webovej adrese : www.bazalni-stimulace.cz
Návrat na aktuality