OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE IX.

18.03.2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Oddelením zdravotníctva a humánnej medicíny TSK,  Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo vo Viedni, Ústavom zdravotníckych věd FHS UTB a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ošetrovateľstvo a zdravie IX.  

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.  a riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH.

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná 22. apríla 2015 v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Návrat na aktuality