VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike

15.12.2014

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologickou klinikou, s.r.o. Trenčín a  firmou SIEMENS organizovala dňa 5. decembra 2014 VII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Chyby a omyly v mamodiagnostike.

 

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

 

Ústrednou témou konferencie bola problematika diagnostiky karcinómu prsníka u mladých žien. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 účastníkov, pričom odznelo 19 prednášok prezentovaných významnými odborníkmi z praxe nielen zo Slovenskej, ale aj z Českej republiky a Ukrajiny.
Návrat na aktuality