doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH vyznamenaná výnimočnou cenou za celoživotný prínos v odbore prevencie nozokomiálnych nákaz

03.11.2014

V rámci otváracieho ceremoniálu Svetového kongresu prevencie nemocničných nákaz, ktorý sa konal v dňoch 15. - 18. októbra  2014 v Prahe, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH obdŕžala výnimočnú cenu za celoživotný prínos v odbore prevencie nozokomiálnych nákaz.

Stalo sa tak pred účastníkmi kongresu zo 65. krajín sveta. Cenu jej odovzdal prezident Svetového kongresu a odbornej Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz, doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. a prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., nestor odboru prevencie nozokomiálnych nákaz.

Pani docentke srdečné blahoželáme!
Návrat na aktuality