Zverejnenie výsledku doplňujúcich volieb

29.10.2014

Zverejnenie výsledku doplňujúcich volieb zástupcu študentskej časti akademickej obce FZ v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne
Návrat na aktuality