Hodnotenia kvality študijných programov

21.10.2014

 

Vážení študenti 2. a 3. ročníkov 1 stupňa, a 2 ročníka 2 stupňa

 v súvislosti so systémom hodnotenia kvality študijných programov na TnUAD v Trenčíne si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o hodnotenie predmetov za letný semester akademického roka 2013/2014.

Hodnotenie predmetov nájdete v Opens external link in new windowAIS v sekcii Administratívny systém.

Manuál na vyplnenie dotazníka nájdete v sekcii Manuály s názvom: Dotazník.

Študenti 1 stupňa štúdia hodnotia 3 predmety LS 2013/2014

Študenti 2 stupňa štúdia hodnotia 4 predmety LS 2013/2014

 

Hodnotenia predmetov sa uskutočni v dňoch 21.10. – 31.10.2014

K hodnoteniu predmetov pristupujte zodpovedne, výsledky hodnotenia sú významným faktorom kvality výučby pre študentov a pre pedagógov.
Návrat na aktuality