„Erasmus day“ na Fakulte zdravotníctva TnUAD

21.10.2014

Dňa 14. októbra 2014 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil informačný deň zahraničných mobilít študentov v rámci programu Erasmus+.

Študentom boli prezentované informácie ohľadom možnosti zapojenia sa do programu Erasmus+ prostredníctvom študijných pobytov ako aj odborných stáží na zahraničných univerzitách, resp. pracoviskách. So svojimi skúsenosťami zo stáže vo Fakultnej nemocnici v Brne sa so študentmi podelili poslucháčky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Patrícia Harezníková a Lucia Ševčeková. Možnosti štúdia na zahraničnej univerzite prezentovali aj poslucháči 3. ročníka študijného programu fyzioterapia Barbora Ondrušová a David Pimek. Akcie sa zúčastnilo viac ako sto študentov študijných programov ošetrovateľstvo, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

 

 

 

 

 
Návrat na aktuality