Listina kandidatov na zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD do Akademického senátu FZ TnUAD

15.10.2014Návrat na aktuality