8. Trenčiansky ošetrovateľský deň

14.10.2014

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnou komorou sestier v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom organizuje 27. októbra 2014 celoslovenskú vedeckú konferenciu 8. Trenčiansky ošetrovateľský deň s podtitulom Ošetrovateľstvo bez hraníc.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.
Návrat na aktuality